NOT AVAILABLE

This page is currently not available in English.

However, it is available in Dutch.

Jaaroverzicht 2015

Hierbij de jaaroverzicht van tweeduizendvijftien.

Bericht van de Commissie Technische Zaken – SWC  
 
Van de technische commissie hebben wij de volgende documenten ontvangen inzake de herkeuring.
o.a. vindt u terug in deze documentatie :
 
- Wat te doen om een sponsorkeuring aan te vragen
- Uitvoering van de periodieke herkeuring
- Het herbeoordelingsplan
 
U kunt de onderstaande documenten downloaden.
 
Mededeling Technischecommisie
Herbeoordelingsplan
Bijlage herbeoordelingsplan
 
Persbericht !!!
 

Velen hebben in het zomernummer onder de agenda nog opgenomen gezien de 30e editie van het Twents Oldtimerfestival, voorheen de Oldtimerdagen Twente. Helaas hebben wij als Oldtimerclub Tilligte op het allerlaatste moment het besluit moeten nemen, het evenement dit jaar geen doorgang te laten vinden. Dit besluit spijt ons zeer, temeer daar velen van jullie er al rekening mee hadden gehouden.

Wij moesten dit besluit wel nemen, daar wij als organiserende club ons hebben verkeken op de vele extra werkzaamheden, die daar toch gemoeid mee bleken te zijn. De tijd bleek ons toch in te halen. De verandering van een compact terrein naar “een rondje om de kerk” heeft meer impact gehad dan wij gedacht hadden.

Al jaren, 29 keer al, hebben wij tot ieders tevredenheid dit evenement georganiseerd en als we willen veranderen dan moeten we dat goed doen, dus ook de 30e keer. Vandaar dat wij dit voor ons trieste besluit hebben moeten nemen.

Maar het positieve is dat in 2016 dit evenement opnieuw op de agenda zal staan. Noteer alvast in de agenda 3 en 4 september 2016, het Twents Oldtimerfestival in Tilligte. Onze website zal hierover dan wel de juiste en volledige informatie verschaffen!

We hopen jullie met nieuw elan te mogen verwelkomen op onze jubileumeditie!

De stoomcursus gaat weer van start op 26 april 2016.
De informatie en de inhoud van cursus  kunt u hier vinden.

De Pruttelpot weer op stoom.


Het drijfwerk is gereviseerd en alles is weer gemonteerd.
Gisteren (22-4-2015) de eerste rit, dankzij Jan van Veen en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen, namens het bestuur van de Stoomwalsenclub Bedankt !! 

Bekijk alle foto's op Facebook Stoomwalsenclub Nederland.
(Foto's Robbert van Beek)

Scheveningen komt op stoom!

 Zaterdag 13 en Zondag 14 juni 2015 zijn in het gebied tussen de boulevard en de haven van Scheveningen enkele prachtig werkende stoommachines te bewonderen.


Tegenwoordig komt het bijna niet meer voor maar vroeger gebeurde bijna alles op stoom, wind of waterkracht. Zo ook op Scheveningen. Naast zeilschepen waren er stoomschepen. Ook het uitgraven van de Haven gebeurde veel met stoom waarbij kolen werden gebruikt om de machines hun werk te laten doen.

Kom ook kijken hoe de prachtige bewaarde machines tot op de dag van vandaag een bestaan hebben. Of bekijk demonstraties van de machines die nog steeds functioneren op die ouderwetse zwarte kolen.

Er zijn prachtige exemplaren te bewonderen, zoals een stoomwals, een artillerietrekker uit WW1, een stoombrandspuit uit 1884 en enkele stoomtrekkers. Ook zullen er enkele modellen rond rijden.

 


Uitnodiging Algemene leden vergadering 2015 (Alleen voor leden) 


Algemene ledenvergadering op zaterdag 28 maart 2015
Welkom vanaf 10.30 uur.
Vergadering van 11.00 tot 12.30 uur
locatie: De stoommachine, Almijstraat 12, 5061 PA Oisterwijk

UItnodiging 

Bereiken: 

De Almijstraat ligt op loopafstand van het NS station Oisterwijk, noordelijk van de spoorbaan. Loop in westelijke richting om een blok oude fabrieksgebouwen heen en sla dan rechtsaf de Almijstraat in. Om het gebouw heen lopen, tot voorbij nr.12 en dan naar de achterkant van de vleugel. Daar is parkeerruimte en is de ingang van het Leercafé. We komen bij een oude leerfabriek en zien, hoe ze aan het restaureren zijn. Waarschijnlijk zijn we de eerste groep die ontvangen wordt. Vanaf 10.30 uur zijn we welkom (de penningmeester en de kascommissie wat eerder). De fantastische bakkerij in het complex zal ons van een versnapering bij de koffie voorzien en ook een groot deel van de lunch verzorgen.. Ga na de vergadering daar eens kijken en neem, als het je aan staat, wat brood of snoepgoed (tegen betaling) mee! Er is ook nog een foto tentoonstelling op het terrein. 

Om 11.00 uur start de vergadering. 

Routebeschrijving per auto:
1. Vanuit Breda-Tilburg: Neem de Bosscheweg (de N65). RA naar Oisterwijk (Pannenschuurweg) rotonde LA: Bedrijfsweg. Rotonde RA: Nijverheidsweg, wordt Ambachtsstraat. Voor het spoor RA, om oude bedrijfsgebouwen heen RA. Dan zit je op de Almijstraat. Aan het eind van het gebouw RA naar het parkeerterrein.

2. Vanuit 's Hertogenbosch (A2) bij Vught naar Tilburg (N65). Linksaf bij Oisterwijk (Heusdensebaan). RA Kerkhovenseweg. LA Bedrijfsweg. Rotonde rechtdoor: Nijverheidsweg. Zie verder route 1.

3. Vanuit Eindhoven: richting Tilburg (A58). Bij knooppunt De Baars naar de N65, Vught/den Bosch.

RA naar Oisterwijk. Zie verder route 1.

 

Er staat een nieuwe mededeling op het mededelingen bord !

De Stoomwalsenclub nu ook op Facebook (48 leden)

Uitnodiging,

Technische avond op 6 februari 2015 in Ermelo (alleen voor leden).


Op vrijdag 6 februari wordt de technische avond van onze club gehouden in
De Muzenhof, Leuvenumseweg 66, 3852 AS Ermelo.

We hebben het volgende programma:

17.30 iedereen welkom. Koffie en broodjes.

18.30 opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting.

18.45 start het lezingenprogramma, onderbroken door discussies en een koffie pauze.

De sprekers zijn:
18.45 Bert Oldenbeuving over het in bedrijf stellen en de eerste ervaringen met de
Stoomwals Hendrik Jan. Samen met Stephan Dellema, over het locken van gietijzer.

Koffiepauze

20.00 Marco Westland, voorzitter van Dordt in Stoom, over organisatie, taakverdeling,
binden en werven van vrijwilligers, veiligheid en sponsoring. Hij komt samen met
Peter Beekmans, het bestuurslid dat de evenementen-aan-de-wal coördineert.

20.45 Jan van de Veen en Gerard Leeraar: een uiteenzetting van de technische commissie.

21.30 (ongeveer) einde van de bijeenkomst.

De aanmelding:
Als U wilt komen, maak dan voor 31 januari 2015 € 17,50 pp over op giro
NL25INGB0001882340 tnv. Stoomwalsenclub Nederland, Utrecht.
Vermeld uw lidmaatschapsnummer

Route :

Voor de personen zonder navigatiesysteem wat aanwijzingen:

De Leuvenumseweg is de N796, ten oosten van Ermelo.

Vanaf de A1, uit het westen: afslag 15,( Barneveld). De Putterseweg (N303) volgen tot in
Ermelo. Daar rechtsaf, de N796 op. (Leuvenumseweg).
Vanaf de A1, uit het oosten: afslag 18 (Kootwijk). De Flevoweg (N302) volgen en linksaf de
N796 op. (Leuvenumseweg).
Vanaf de A28: afslag 12 naar Ermelo (N303). In Ermelo linksaf, de N796 (Leuvenumseweg). 

Voor reacties, vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar onze webmaster.

© Copyright Stoomwalsenclub 2016.