NOT AVAILABLE

This page is currently not available in English.

However, it is available in Dutch.

Jaaroverzicht 2014

Hierbij het Jaaroverzicht van 2014.

Voor een ieder die tijdens de feestdagen nog even wil genieten van Great Dorset Steamfair.

Een mooie inzending

De Concurent op reis

In het weekend op 6 en 7 september waren er rondvaarten met een drietal historische stoomschepen door de haven van Rotterdam (Volharding 1, Pieter Boele en de Dockyard V), er waren demonstraties van ambachten zoals smeden en schiemanswerk, er was muziek én ook de stoomtractor ‘Jubilee’ was samen met de wals ‘Concurrent’ naar dit evenement uitgerukt. Beide reden op eigen kracht van Krimpen aan den IJssel heen en weer naar het Maritiem museum onder aan de Erasmusbrug.

Het Maritiem Museum en het Havenmuseum zijn vanaf begin september één museum! En dat werd tijdens de ‘kleurrijke Wereldhavendagen’ ruimschoots gevierd met het beste dat beide musea te bieden hebben.

Dort in stoom 2014

 

Algemene ledenvergadering

Op 29 maart was de jaarlijkse ledenvergadering in Nijkerk bij het Stoomgemaal Hertog Reijnout. Het was een dag met zomerse temperaturen. Heel anders dan vorig jaar!

Na de opening van de voorzitter kwamen de jaarlijkse verslagen aan bod van de penningmeester, redacteur en secretaris. Een wat verontrustend bericht kwam van de penningmeester dat er een belangrijke gift van Bouwend Nederland niet meer binnen zal komen. De begroting zal hierdoor voor 2014 negatief uitvallen.

De verkiezing van de bestuursleden heeft plaatsgehad. Nita, Mark, Gerard en Jan Willem blijven voor nog een termijn van 2 of 3 jaar in het bestuur. 

Jaap van Pelt (redacteur) heeft afscheid genomen van het bestuur en de redactie. Dit ging gepaard met een mooi cadeau voor hem en voor zijn vrouw Marijke. 14 trouwe jaren en 55 nummers van het blad heeft hij erop zitten. Naast het cadeau is hij tevens ere lid geworden. Heidi de Bruijn zal zijn taken gaan overnemen.

 

Belangrijk punt in de vergadering van de road run. Er zijn een aantal voorstellen gedaan, omdat het blijkbaar toch lastig is om binnen de club een road run te organiseren. Hierover in het blad Op Stoom meer.

Na de vergadering was er nog een uitgebreide rondleiding door het gemaal in Nijkerk en de mogelijkheid om het gemaal in Putten te bezoeken.

Al met al weer een geslaagde vergadering.

Uitnodiging ALV 2014

Algemene ledenvergadering op zaterdag 29 maart 2014
locatie: Stoomgemaal Hertog Reijnout Zeedijk 6, 3861MD Nijkerk
Welkom vanaf 10.30 uur, Vergadering van 11.00 tot 12.30 uur
in bezoekerscentrum Arkemheen; zelfde adres.

Deelname

Ingevolge het bepaalde in art.15 van het Huishoudelijk reglement hebben toegang tot de algemene ledenvergadering de particuliere leden en bedrijfsleden.
Allen voor zover zij (uitgezonderd de ereleden) de contributie over het lopende verenigingsjaar hebben voldaan.
Degenen die de notulen van de jaarvergadering van 2012 voor de Algemene Jaar Vergadering op 23 maart in hun bezit willen hebben, kunnen dit kenbaar maken aan het secretariaat.
Een exemplaar hiervan wordt dan aan u toegezonden. (liefst per mail)

Na de vergadering is er een drankje en een lunch in het bezoekerscentrum. Om 14.00 uur wordt een toelichting gegeven over het stoomgemaal Hertog Reijnout en het nabijgelegen Puttense gemaal. Daarna bezoek aan het gemaal, dat onder stoom is en aan de tentoonstelling in het bezoekerscentrum. U kunt ook een paar kilometer gaan rijden om het Puttense gemaal te zien.
Daarna kunt u nog tot 17.00 uur blijven rondkijken.

We moeten aan het museum doorgeven, hoeveel mensen er komen lunchen.

Daarom: als u wilt komen, maak dan voor 25 maart 2014 € 20 pp over op giro 1882340 tnv. Stoomwalsenclub Nederland Utrecht. Vermeld uw lidmaatschapsnummer. De penningmeester kan u dan direct traceren.

Met genoegen verwelkomen wij u op 29 maart a.s. om er weer een gezellige dag van te maken!
Het bestuur.

Bereiken Hertog Reijnout: Stoomgemaal Hertog Reijnout en Bezoekerscentrum Arkemheen zijn te vinden in de polder Arkemheen langs de Randmeren, tussen de Veluwe en Zuidelijk Flevoland.
Voor wie per auto naar het stoomgemaal toe wil komen: vanaf snelweg Amersfoort-Zwolle A28 richting Zeewolde (afslag 9), 1e weg links, dijk blijven volgen naar het stoomgemaal.
Vanuit Putten (N798), Bunschoten-Spakenburg (N806) en Barneveld (N201) verwijsborden volgen richting Zeewolde.
Vanuit Zeewolde (de Flevopolder), na brug over het Randmeer, 1e weg rechts.

Per fiets kunt u het stoomgemaal bereiken door de verwijsborden op de binnenwegen te volgen.
De polder is afgesloten voor doorgaand verkeer, het stoomgemaal is echter wel bereikbaar.


Technische avond 2014

Op 7 februari werd de Technische avond weer gehouden in Ermelo.

Een zeer grote opkomst, 73 leden en uitgebreide discussies rond de lezingen geven aan dat het een geslaagde avond was.

Voor de aanvang was het even gezellig bijpraten en genieten van koffie, soep en een broodje.

De avond werd geopend door onze voorzitter Jan Willem Heijting, die
de drie sprekers welkom heette en ook aandacht vroeg voor de 
Roadrun die we als jubilerende Stoomwalsenclub op 13 september willen organiseren. Geef u als belangstellende alvast op voor deze
gezellige en mooie dag!

Een drietal voordrachten stond op het programma:

-Pakkingen en afdichtingen door de firma Eriks
-Het Herbeoordelingsplan voor uw stoommachine toegelicht door A. Campagne Lloyd’s Register NL  BV
-Revisie van stoommachines Gerard Leeraar WBW

Het verhaal over afdichtingen werd gepresenteerd door Jaap Kuitwaard. Hij ging in over goede vervangers voor de welbekende asbest pakkingen die formeel niet meer zijn toegestaan..  Tegenwoordig zijn er verschillende vormen gebaseerd op Teflon materiaal waar prima afdichtingen mee zijn te maken. Ze worden o.a. op de markt gebracht door de firma Eriks. Voor machine eigenaren die lid zijn van de Stoomwalsenclub is er een aantrekkelijke kortingsregelingbij deze firma. In het verenigingsblad Op Stoom staat nadere informatie.

Door A Campagne van Lloyd’s Register Nederland werd aandacht geschonken aan het Herbeoordelingsplan voor uw stoommachine. Dit staat genoemd in de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op onze stoommachines. Waar moet op worden gelet, hoe zit het met de veiligheid, kun je mogelijke faalmechanismen herkennen en omschrijven. Na afloop was er een boeiende discussie. Het hele verslag staat in Op Stoom.

Door Gerard Leeraar werd verteld wat voor mogelijkheden de firma WBW heeft om  te helpen bij restauratie of vernieuwing van onderdelen van de stoommachine. Alles onder keur van Lloyd’s en/of TÜV. Een uitgebreid machinepark en deskundig, gecertificeerd personeel staat ter beschikking.

Technische avond op 7 februari 2013 in Ermelo (Alleen voor leden). 


Op vrijdag 1 februari wordt de technische avond van onze club gehouden in De Muzenhof, Leuvenumseweg 66, 3852 AS Ermelo.

We hebben het volgende programma: 

17.30 uur iedereen welkom. Koffie en broodjes.
18.30 opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting.
18.45 uur start het lezingenprogramma, 
onderbroken door discussies en een pauze.
21.30 uur (ongeveer) einde van de bijeenkomst.

De sprekers zijn globaal bekend.


De aanmelding


Als U wilt komen, maak dan voor 1 februari 2014  € 17,50 pp over op giro 1882340 tnv. Stoomwalsenclub Nederland, Utrecht.
Vermeld uw lidmaatschapsnummer (dat staat op de adressticker van deze brief). De penningmeester kan u dan direct traceren.  

Voor de personen zonder navigatiesysteem wat aanwijzingen: 

De Leuvenumseweg is de N796, ten oosten van Ermelo. 

Vanaf de A1, uit het westen: afslag 15,( Barneveld). De Putterseweg (N303) volgen tot in Ermelo. Daar rechtsaf, de N796 op. (Leuvenumseweg).
Vanaf de A1, uit het oosten: afslag 18 (Kootwijk). De Flevoweg (N302) volgen en linksaf de N796 op. (Leuvenumseweg).
Vanaf de A28: afslag 12 naar Ermelo (N303). In Ermelo linksaf, de N796 (Leuvenumseweg).

Diefstal 

In de nacht van 6 op 7 januari 2014 zijn bij de heer J. Nieuwenhuis in Hilversum 3 unieke schaalmodellen gestolen van de volgende stoomlocomotieven: 

3 1/2 "Janny (60 cm lang, 25 kg)  3 1/2" NCS-78 (1,60 m lang, 45 kg)  
5 "S160-2438 (2 m lang, 130 kg) 
plus 2 x Bedieningswagen

Het zijn kolengestookte modellen waar door de heer Nieuwenhuis 35 jaar aan is gewerkt. Het zijn unicaten, onverkoopbaar.

Indien u informatie heeft over deze schaalmodellen neemt u dan kontakt op met de politie of geef het door aan de onze webmaster.

© Copyright Stoomwalsenclub 2016.