Jaarvergadering 2013

De jaarvergadering 2013 werd gehouden in de Koren en Oliemolen “De Wachter” in Zuidlaren op 23 maart.

Zo’n 40-tal leden waren naar Zuidlaren gekomen. Buiten werden zij opgewacht door de Marshall Locomobiel die rustig draaide. Het was hard stoken voor de kleumende vrijwilligers in de ijskoude wind maar het was wel een warm welkom!

Binnen warme koffie en gezellig bijpraten na de lange koude winter. Voor de gebr. Berkelaar was er een bijzonder cadeau gemaakt door  Rianne Berendsen: patchwork  plaids en pannenlappen met het embleem van De Haan voor gebruik in hun Pipo wagen.

De belangrijkste punten uit de vergadering waren een iets beter financieel resultaat over  het  afgelopen jaar. De Penningmeester blijft nog een nieuwe periode van 3 jaar. De kascommissie vond de boeken van het afgelopen jaar in orde. De begroting voor 2013 werd goedgekeurd. De contributie zal gezien de kaspositie in 2014 hetzelfde worden gehouden.

De eindredacteur van Op Stoom zoekt een opvolger in 2014. Na 14 jaar wordt het tijd voor een nieuwe redacteur met nieuwe ideeën.

Een toelichting werd gegeven op de plannen voor de Roadrun die op 22 juni wordt gehouden vlakbij Nijkerk.

Na een goed verzorgde lunch werden door de vrijwilligers van De Wachter rondleidingen gegeven door het stoomgedeelte van de molen. De aanwezige stoommachines waaronder enkele zeer bijzondere  stonden onder stoom wat erg werd gewaardeerd. In het molen gedeelte was  er veel aandacht voor de maalderij van specerijen en de  mogelijkheid om tot boven in de molen te komen waar deskundige uitleg over de werking van de molen werd gegeven.

Alles bij elkaar een nuttige en boeiende dag. Met dank aan de vrijwilligers van De Wachter En een (hernieuwd) bezoek aan De Wachter in de zomerperiode is zeker aan te bevelen!

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid