Technische avond 2012

Vrijdag 10 februari werd weer de jaarlijkse technische avond gehouden in de Muzenhof Ermelo.
Een goede opkomst: ruim 40 leden.

 

Het onderwerp verzekeringen van onze machines werd gepresenteerd door de heer Ruizeveld van de firma Overwater. Hier hebben velen hun machine verzekerd. Het werd niet alleen een presentatie maar met de vele vragen uit de zaal een boeiende en informatieve discussie.

Na de pauze vertelde Joop Wesselink over de restauratie van zijn Wolf locomobiel. Een enorm project waarin een roestbonk wordt omgetoverd in een prachtige machine. De vele foto’s lieten de werkzaamheden goed zien.

Uitgebreide verslagen kunt u aantreffen in de komende Op Stoom.

Na afloop ontvingen de sprekers niet alleen applaus maar ook een presentje uit de handen van Nita

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid