Cursus en informatie

Stoom fascineert de hobbyist.

Voor menig stoomhobbyist is het een wens om met een stoommachine te werken of om zelf een stoommachine op schaal te bouwen of een schaalmodel aan te schaffen en daar mee te gaan rijden. Van belang is, om goed geïnformeerd aan deze hobby te beginnen zodat men later niet voor verrassingen komt te staan. Al snel blijkt, dat het niet alleen een vuurtje stoken is om het water te verwarmen. 
Vanaf een bepaalde grootte, dienen alle onder drukstaande toestellen, ook modelstoom gekeurd te worden door erkende instantie (zie menu Keuringen machines) voordat men de stoommachine aan het publiek mag tonen.
Bij deze keuringen verkrijgen de stoomketel en appendages de nodige aandacht en alle bevindingen worden vermeld in het ketelboek en na goedkeuring én ondertekening ervan mag men gaan “stoken”!

De cursus “Werking, bediening en onderhoud van mobiele Stoommachines” die jaren lang is verzorgd door Theo van Drumpt van het SOMA-college te Harderwijk zal worden voortgezet.

In het voorjaar van 2018 zal de cursus worden gegeven op het Stoomgemaal “Hertog Reijnout” te Nijkerk, door Jan van de Veen.  Jan is machinist op het Stoomgemaal maar ook actief bij de Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen. Deze Vereniging heeft zowel een locomobiel als een Duitse Kemna Stoomtractor gerestaureerd. Zie: www.stoomwerktuigen.nl

Er zijn 3 theorie dagen en één praktijk dag als afsluiting, waarbij de cursisten met diverse stoommachines kunnen rijden.

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid