HoogovensMuseum

HoogovensMuseum

Gaat U mee?

Op zondag 29 oktober 2017 willen we graag met een aantal leden van de Stoomwalsenclub en hun partners bijeenkomen in Velsen.

Eerst een bezoek aan het HoogovensMuseum en daarna een rit met de stoomtrein over het terrein van TATA, waarbij uitleg wordt gegeven over de fabricageprocessen .

Onze penningmeester zal de toegangskaartjes voor het museum en voor de trein betalen.

Tijdschema: vanaf 11.00 uur in het museum. Om 13.00 uur vertrekt de trein. De rit duurt tot 14.30 uur. Daarna is het museum nog tot 16.00 uur open.

Om een indruk te krijgen van wat er te zien is: Google HoogovensMuseum en Hoogovens Stoom IJmuiden.

Daar staat ook een goede kaart om bij het parkeerterrein op de Buizenweg te komen.

De veiligheidseisen zijn streng, daarom moet van iedere persoon die met de trein mee wil, Naam, Adres en Nummer van de identiteitskaart (niet het burger service nummer) van te voren bekend zijn. De identiteitskaart wordt gecontroleerd voordat U de trein in mag. 

Zin om mee te gaan? Stuur dan uiterlijk 15 september een bericht per e-mail naar de secretaris Vermeld van elke persoon die u opgeeft de hierboven vet gedrukte gegevens en eventueel of het een kind (t/m 12 jaar) betreft.

Wees op tijd met aanmelden! De organisatie is zo ingewikkeld, dat we deze inschrijfdatum moeten hanteren.

 

Het bestuur. 

secretariaat@stoomwalsenclubl.nl

Reageren?

< Terug naar het overzicht

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid