Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 2018

Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 2018

Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 2018
Welkom vanaf 14.30 uur.
Vergadering van 15.00 tot 16.30 uur
Lokatie: De Muzenhof
Leuvenumseweg 66, 3852 AS ErmeloVeel leden zullen de plek kennen: we hebben er al een aantal malen onze technische avond gehouden.

Voor degenen die er nog nooit geweest zijn, wat aanwijzingen.
De Leuvenumseweg is de N796, ten oosten van Ermelo. 


Vanaf de A1, uit het westen: afslag 15,( Barneveld). De Putterweg (N303) volgen tot in Ermelo.
Daar op rotonde rechtsaf, de N796 op. (Leuvenumseweg).

Vanaf de A1, uit het oosten: afslag 18 (Kootwijk).
De Flevoweg (N302) volgen en linksaf de N796 op. (Leuvenumseweg).

Vanaf de A28: afslag 12 naar Ermelo (N303).
In Ermelo rotonde rechtdoor, de N796 (Leuvenumseweg).

Per openbaar vervoer is het adres moeilijk te bereiken. Buurtbus 501 rijdt van station Ermelo tot de Varenhof. Dan is het nog 14 minuten lopen.


Agenda van de vergadering:
(start 15.00 uur)  

1.  Opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting. Hij memoreert de overledenen. 

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 2017. 

3.  Ingekomen stukken/presentielijst.  

4.  Eventuele voorstellen van de leden ingevolge art. 15 van het Huish. Reglement. (Dus extra agendapunten). 

5.  Opvolging bestuursleden. Op het moment dat deze agenda wordt gedrukt, is de opvolging van de secretaris nog niet rond.

     Ook zijn we naarstig op zoek naar een opvolger van de penningmeester, die in 2019 wil aftreden.
     Misschien zijn er op de vergadering al betere berichten?
     We kunnen nu nog niet inschatten of de volgende, cursief gedrukte regels van toepassing zullen zijn.:
     Eventuele tegenkandidaten voor de verkiezing als een vervangend bestuurslid kunnen tot uiterlijk 10 dagen
     voor de ALV bij het
bestuur worden voorgedragen. Deze voordracht dient door tenminste drie leden te
     worden ingediend en voorzien te zijn van de
verklaring van de kandidaat geen bezwaar tegen de
     kandidaatstelling te hebben. 

6.  Jaarverslag van de secretaris over 2017. 

7.  Jaarverslag van de redacteur over 2017. 

8.   Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2017. 

9.   Verslag Kascommissie.

10.   Benoeming nieuw lid Kascommissie.

11.  Begroting 2018, vaststelling contributie 2019. Voorstel: hetzelfde als in 2018.

12.  Plannen voor 2018: keuringen, wanddiktemeting, evenementen.

13.  Het lustrum in 2019.14.  Zaken rond de Pruttelpot, toegelicht door Chris Bosma

15.  Feestelijk afscheid van Nita Carp als secretaris.16.  Rondvraag.

17.  Sluiting

Deelname:Ingevolge het bepaalde in art.14 van het Huishoudelijk reglement hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering de particuliere leden en bedrijfsleden. De voorlopige notulen van de vergadering in 2017 zijn gepubliceerd in het voorjaarsnummer 2018 van Op Stoom, samen met deze agenda. De uitnodiging is ook per mail of per post verstuurd aan de leden.

Na de vergadering is er een drankje en rond 17.30 uur een warme maaltijd in De Muzenhof.

 


Een impressie van het menu: Franse Mosterdsoep, een buffet met kippenragout, rundvleesschnitzel,groente, sla, rijst en friet en als dessert bavarois, ijs, slagroom en vers fruit.


Hoewel de kosten voor het diner per persoon hoger zijn, verwachten we van de deelnemers aan de maaltijd € 15,-- p.p. 
Personen die alleen naar de ALV komen, worden verzocht, zich wel aan te melden, maar hoeven niets te betalen.

Als u wilt komen eten, dit bedrag graag voor 19 maart overmaken op giro NL25 INGB 0001 882 340 tnv. Stoomwalsenclub Nederland, Utrecht. Voor buitenlanders: BIC INGBNL2A.

Komt u alleen naar de vergadering, wilt u zich dan even aanmelden bij Nita Carp (adres in de kop van deze uitnodiging)Dan weten we hoeveel stoelen er moeten worden klaargezet.

Als u bij de overschrijving uw lidmaatschapsnummer kunt opgeven, is dat een pluspuntje voor de penningmeester.
Met genoegen verwelkomen we u op 24 maart a.s. om er weer een gezellige middag van te maken!

Het bestuur. 

Reageren?

< Terug naar het overzicht

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid