Welkom op de website van de Stoomwalsenclub Nederland

Nederlands English 

Machineregister - Stoomwalsen

4711 
Naam Pruttelpot
Fabrikant Kelly Springfield (USA)
Bouwjaar 1911
Fabrieksnummer 2499/1297
Cylinders 2
Gewicht 5 ton
Registratienummer  
Eigenaar Stoomwalsenclub Nederland
Link www.stoomwalsenclub.nl
Naam 4711
Fabrikant Aveling & Porter
Bouwjaar 1901
Fabrieksnummer 4711
Cylinders 1 R10
Gewicht 13 ton
Registratienummer 487603
Eigenaar Koninklijke Wegbouw Stevin
Link www.kws4711.nl
   
Naam Cor
Fabrikant Aveling & Porter
Bouwjaar 1916
Fabrieksnummer 8707
Cylinders 2 compound
Gewicht 14.5 ton
Registratienummer 50042
Eigenaar Stichting Stoomwals Cor
Link www.stoomwalscor.nl
Naam Old Smokey
Fabrikant John Fowler & Co
Bouwjaar 1930
Fabrieksnummer 18467
Cylinders 2 compound
Gewicht 10 ton
Registratienummer 52250
Eigenaar Fam. W. Crijns
Link home.hccnet.nl/m.hellebrekers
   
Naam Jumbo
Fabrikant Winschoter Ind. Ma.
Bouwjaar 1925
Fabrieksnummer 1
Cylinders 1
Gewicht 8 ton
Registratienummer  
Eigenaar Fam. ten Napel
Link www.stoomwalsenkampen.nl
Naam Pluisje
Fabrikant Aveling & Porter
Bouwjaar 1924
Fabrieksnummer 11016
Cylinders  
Gewicht 10 ton
Registratienummer 50067
Eigenaar R. Ekkel A. de Groot
Link www.stoomwalsenkampen.nl
 
Naam Sophia Maria
Fabrikant Ruthemeijer
Bouwjaar 1929
Fabrieksnummer 625
Cylinders 2 compound
Gewicht 10 ton
Registratienummer 12680
Eigenaar J.W. Heijting
Link  
Naam  
Fabrikant Aveling & Porter
Bouwjaar 1926
Fabrieksnummer 10768
Cylinders

2 compound

Gewicht 8 ton
Registratienummer  
Eigenaar Fam. Deelen
Link www.avelingstoom.nl
   
Naam Concurrent
Fabrikant Aveling & Porter
Bouwjaar 1927
Fabrieksnummer 11848
Cylinders 1
Gewicht 10 ton
Registratienummer 43713
Eigenaar P.J. van der Giessen
M.C. van der Giessen
Link  
 
Naam Leen
Fabrikant Ruthemeyer
Bouwjaar 1941
Fabrieksnummer 823
Cylinders 2 single crank compund
Gewicht 14 ton
Registratienummer  
Eigenaar Kon. Oosterhof-Holman
Link  
 
Naam
Fabrikant Ruthemeijer
Bouwjaar 1911
Fabrieksnummer 165
Cylinders 2 compound
Gewicht  
Registratienummer  
Eigenaar H4A Infratechniek B.V.
Link www.h4a.nl