CURSUSINFORMATIE
4-Daagse stoomcursus - voorjaar 2018

W
ERKING, BEDIENING EN ONDERHOUD
STOOM(EXPANSIE)MACHINES

Bestemd voor Hen die als hobby een stoommachine bedrijfsklaar houden en voor hen die hun
stoomhobby willen gaan uitoefenen met een locomobiel, stoomtractor, stoomwals,
en/of schaalmodel. 
    
Doel van de cursus

Om meer theoretische kennis te verkrijgen omtrent werking, afstellingen en
onderhoud van stoom(expansie)machines.
Tevens wordt veel aandacht besteed aan de wettelijke veiligheidsvoorzieningen. 

   
Opzet van de cursus De cursus bestaat uit een theoriedeel (3 dagen) en een praktijkdeel (1 dag).
Tijdens het praktijkdeel zal de deelnemer, onder begeleiding,
zelf de stoommachine bedienen en besturen. 
    
Lesprogramma Het theoriedeel bestaat uit, 
  * Ketelconstructies en eigenschappen van stoom;
* Opbouw en werking van stoom(expansie)machines;
* Stoomverdeling met buiten- en binnenladende schuiven (bak- en bosschuif).
* Voedingwatervoorziening.
* Smering, smeersystemen, smeeroliesoorten.
* Toepassing van verschillende soorten pakkingmaterialen en het afstellen van lagers.
* Stang afdichten. 
* Veilig laden en lossen van stoommachines.
   
  Het praktijk deel bestaat uit : 
  * Het op druk houden van de stoomketel en rijden met de stoommachine(s).
* Het gereed maken van de stoommachine voor transport op een dieplader. 
    
Cursusduur Totaal 4 zaterdagen. 
    
Aanvang cursus

Zaterdag 17 maart 2018, aanvang om 10.00 uur en om 16.00 uur einde les.
De theorie wordt vervolgd op de zaterdagen 31 maart en 14 april 2018.
De praktijkdag is op zaterdag 21 april 2018.

    
Uitnodiging Na aanmelding en betaling ontvangt u omstreeks medio februari 2018 een definitieve uitnodiging.  
    
Cursusadres Stoomgemaal "Hertog Reijnout" , Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk. 
    
Cursusprijs € 250,00 per deelnemer.
Dit is inclusief lesmateriaal, koffie en lunch. 
    
Aantal deelnemers maximaal 10
   
Aanmelden Per e-mail janvdveen@wxs.nl tel. Inlichtingen: 06 22 51 21 60 
    
Betaling Uw aanmelding is definitief, na ontvangst van uw betaling op
rekeningnummer NL 30 RABO 0377 8179 10 t.n.v. VBS te Nijkerk, kenmerk 'Stoomcursus 2018.

© Copyright Stoomwalsenclub 2016.